Với kinh nghiệm chơi chim quý trong 10 năm, đến nay, bộ sưu tập của nhà thiết kế, doanh nhân Dương Văn Chương được định giá khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, có những con chim được trả 500 triệu đồng nhưng anh cương quyết không bán.